موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

حکم رابطه مقعدی با دختر

حکم رابطه مقعدی با دختر

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:45

۱- دختری که در دوران عقد از پشت با همسر اول رابطه داشته، دیگر از جهت شرعی مطابق نظر برخی از مراجع باکره محسوب نمی شود حتی اگر پرده بکارت او سالم باشد!. 

۲- شرط در عقد نیاز نیست حتما به زبان گفته و یا در عقدنامه نوشته شده باشد، معمولا در محیط هاى ما، شرط بکارت به عنوان یک شرط ضمنى و از پیش توافق شده مى باشد و لازم است رعایت شود.

۳- در نوشتار قبل درباره  موضوع «گفتن باکره نبودن در خواستگاری» مطالبی مطرح شد، از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید.

لازم به ذکر هست نظر مراجع در موارد مطرح شده مختلف هست که در ادامه می توانید بخوانید.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری»

۱-اگر مرد شرط بکارت کرده باشد آیا دختر می تواند خلاف این شرط با او با پنهان کاری ازدواج کند، اگر بعدا مرد متوجه بشود آیا حق فسخ دارد؟

۲- آیا شرط بکارت ضمن عقد به این صورت که در عرف جامعه ما بکارت شرط ضمن عقد برای ازدواج دخترهاست آیا مورد استناد هست، یعنی اگر پسری شرط بکارت نکرده، ولی این شرط را مطابق عرف در نظر داشته، آیا بعدا می تواند در صورت عدم تصریح به بکارت در عقد به این شرط ضمنی استناد کند؟ و عقد را فسخ کند؟ مهریه چه می شود؟۳-دختری که قبل از ازدواج نزدیکی از پشت یا از جلو داشته آیا عدم بکارت را (در صورت شرط بکارت از سمت مرد )باید مطرح کند؟

۴-آیا با نزدیکی از پشت دختر باکره محسوب می شود؟

ج۱و۳) اشکال ندارد. و لازم نیست نسبت به گذشته خود چیزی بگوید، ولی نباید دورغ بگوید. در هر صورت اگر هنگام عقد شرط شده باشد و یا عقد مبنی بر آن حوانده شده باشد عقد صحیح است ولی مرد حق فسخ دارد.

ج۲) موارد مختلف است. تشخیص آنچه در جواب اول گفته شده با خود مکلف است.ج۴) درصورتی که پرده بکارت او ازبین نرفته باشد هنوز حکم باکره دارد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.


شاید این مطالب را هم بپسندید:

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی»

۱-اگر مرد شرط بکارت کرده باشد آیا دختر می تواند خلاف این شرط با او با پنهان کاری ازدواج کند، اگر بعدا مرد متوجه بشود آیا حق فسخ دارد؟

۲- آیا شرط بکارت ضمن عقد به این صورت که در عرف جامعه ما بکارت شرط ضمن عقد برای ازدواج دخترهاست آیا مورد استناد هست، یعنی اگر پسری شرط بکارت نکرده، ولی این شرط را مطابق عرف در نظر داشته، آیا بعدا می تواند در صورت عدم تصریح به بکارت در عقد به این شرط ضمنی استناد کند؟ و عقد را فسخ کند؟ مهریه چه می شود؟۳-دختری که قبل از ازدواج نزدیکی از پشت یا از جلو داشته آیا عدم بکارت را (در صورت شرط بکارت از سمت مرد )باید مطرح کند؟

۴-آیا با نزدیکی از پشت دختر باکره محسوب می شود؟

پاسخ: ۱- در صورت شرط بکارت ـ خواه به صورت ذکر در عقد باشد یا قبل از آن ـ چنانچه خلاف آن ثابت شود، زوج حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به کلّى ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهرالمسمّى پرداخته مى شود.

۲- اگر زوجه خود را باکره معرفی کرده و بعد خلاف آن ثابت شده زوج حق فسخ دارد و مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد اما اگر بکارت شرط مبنی علیه العقد بوده و بعد کشف خلاف شده اگر نزدیکی صورت گرفته باشد مهریه تعلق می گیرد.

۳- بر دختر لازم نیست وضع خود را به شوهر بگوید; امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد که دختر باکره نیست، حقّ فسخ نکاح را دارد. 

۴- منظور از باکره دختري است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، يا نه.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله سیستانی»

۱-اگر مرد شرط بکارت کرده باشد آیا دختر می تواند خلاف این شرط با او با پنهان کاری ازدواج کند، اگر بعدا مرد متوجه بشود آیا حق فسخ دارد؟

۲- آیا شرط بکارت ضمن عقد به این صورت که در عرف جامعه ما بکارت شرط ضمن عقد برای ازدواج دخترهاست آیا مورد استناد هست، یعنی اگر پسری شرط بکارت نکرده، ولی این شرط را مطابق عرف در نظر داشته، آیا بعدا می تواند در صورت عدم تصریح به بکارت در عقد به این شرط ضمنی استناد کند؟ و عقد را فسخ کند؟ مهریه چه می شود؟۳-دختری که قبل از ازدواج نزدیکی از پشت یا از جلو داشته آیا عدم بکارت را (در صورت شرط بکارت از سمت مرد) باید مطرح کند؟

۴-آیا با نزدیکی از پشت دختر باکره محسوب می شود؟

١- اگر در عقد شرط شود يا دختر توصيف به بكارت شود يا قبل از عقد شرط يا توصيف باشد ودر عقد به ان اشاره شود مرد حق فسخ دارد.

٢- چنين شرطى هميشه نيست كه شرط ضمنى به حساب بيايد.

٣- عرفا ممكن است بكارت سلب نشود وممكن است در بعضى از عرفها منظور از بكارت اولين ازدواج يا اولين ارتباط جنسى باشد

٤- شرعا باكره نيست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله سیستانی.

________________________________

پرسش: مقصود از باکره چیست؟

پاسخ: مقصود از باکره کسی است که از روی عقد شرعی دخول به او قبُلاً یا دُبُراً نشده باشد .

[اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد]

مسأله ۲۴۶۲ ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می‌تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده‌اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلاً اگر مهر او «۱۰۰» دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد «۸۰» دینار و اگر باکره نباشد «۶۰» دینار باشد، که تفاوتش یک‌چهارم ـ دینار ـ است، از «۱۰۰» دینار که مهر اوست کم می‌شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله شبيري زنجاني

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر آیت الله شبیری زنجانی»

۱-اگر مرد شرط بکارت کرده باشد آیا دختر می تواند خلاف این شرط با او با پنهان کاری ازدواج کند، اگر بعدا مرد متوجه بشود آیا حق فسخ دارد؟

۲- آیا شرط بکارت ضمن عقد به این صورت که در عرف جامعه ما بکارت شرط ضمن عقد برای ازدواج دخترهاست آیا مورد استناد هست، یعنی اگر پسری شرط بکارت نکرده، ولی این شرط را مطابق عرف در نظر داشته، آیا بعدا می تواند در صورت عدم تصریح به بکارت در عقد به این شرط ضمنی استناد کند؟ و عقد را فسخ کند؟ مهریه چه می شود؟

۳-دختری که قبل از ازدواج نزدیکی از پشت یا از جلو داشته آیا عدم بکارت را (در صورت شرط بکارت از سمت مرد) باید مطرح کند؟

۴-آیا با نزدیکی از پشت دختر باکره محسوب می شود؟

۱. بنابر احتیاط نمی تواند.

۲. خیر، شروط ارتکازی اعتباری ندارد مگر زمانی که اظهار شود و یا عقد مبنی بر آن منعقد گردد اثری ندارد۳. لازم نیست هرچند نباید خلافش را اظهار کند.۴. بله.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی.

*- ويژه نامه احکام ازدواج و طلاق

ویژه نامه ازدواج موقت

باکره چیست و از نظر فقهی به چه معناست

حکم رابطه نامشروع با دختر باکره

عده طلاق دختر باکره

ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول

اذن پدر برای دختر باکره پس از طلاق

ادعای شوهر بر باکره نبودن زن

مهریه دختر غیر باکره و تکلیف عقدکلید:  آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود آیا دختر با داشتن رابطه از پشت همچنان باکره محسوب می شود  رابطه از پشت با دختر 

? لینک کوتاه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر