موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

رگ خواب زن متولد بهمن

رگ خواب زن متولد بهمن

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 19 آبان 1400 ساعت 03:33

خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی). اگر به دنبال غافلگیر کردن خودتان میگردید خصوصیات زن متولد بهمن ماه را مطالعه کنید. زن متولد بهمن ماه زن غافلگیر کننده ایی است، زیرا در عمل نمیتواند آرامش و آسایش را یکجا تجربه کند. به همین دلیل مدام در پی انجام رفتارهای متفاوتی است که دیگران با دیدن این رفتارها غافلگیر می شوند. ناگفته نماند که این نحو از خصوصیات زنان متولد بهمن ماه برای خودشان بسیار عادی است و جزو رفتارهای روزانه شان محسوب میشود. اما دیگران با دیدن این رفتارها ممکن است غافلگیر شوند و تعجب کنند.

خصوصیات مثبت زنان متولد بهمن ماه

اگر به دنبال خصوصیات مثبت زنان بهمن ماه هستید بهتر است بدانید که این گروه از زنان به علت رفتارهای غافلگیر کننده ایی که دارا هستند عمده رفتارهایشان به رفتار مثبت نسبت داده نمیشود. اما آنچه از نظر یک انسان سالم بسیار حائز اهمیت است میزان شفافیت در زنان متولد بهمن ماه است. شفافیت در رفتار و در واقع زندگی کردن به سبک خودشان و آنچه که هستند مهمترین موضوعی است که در افراد بسیار کمی دیده میشود.

Surprise-behaviors-in-women.jpg

اگر هر فردی بتواند روان خود را به این شفافیت برساند وبدون سانسور زندگی کند در واقع شرایط سالمتری را در زندگی پیش گرفته است. زن متولد بهمن ماه میتواند خود را به واضح ترین شکل ایفا کند و خشم، شادی و عشق خود را سانسور نمیکند و با علاقه بسیار زیادی خود را زندگی میکند. این خصوصیت میتواند به چشم اکثر افراد جامعه رفتاری ناپسند باشد اما مهمترین اصل در زندگی شناخت خود و زندگی کردن به شیوه خود است.

خصوصیات منفی زنان متولد بهمن ماه

یکی از خصوصیات مهم زنان متولد بهمن ماه یا نقطه ضعف زن بهمن ماه بیتفاوتی به موضوعات اطراف خود است. این گروه از زنان به افراد پیرامون خود نیز به همان میزان میتوانند متفاوت باشند که به مسائل اطراف خود بی تفاوت هستند. اگر یک زن متولد بهمن ماه احساس شدید عاطفی به فردی پیدا کند قطعاً در رفتارهای او تفاوت عجیبی ظاهر نمیشود و یا اگر فردی او را عاشقانه دوست داشته باشد نمیتواند مطمئن باشد رفتار زن متولد بهمن ماه با او یک دست باشد و امکان بی تفاوتی های بسیاری از طرف زن متولد بهمن ماه برای هر فردی که او را دوست خواهد داشت به وجود خواهد آمد.

/// شماره های تماس ///

آیا زنان بهمن ماهی سرد هستند؟

زنان متولد بهمن ماه ظاهراً زنانی سرد و بی روح هستند که امکان هر رفتار عاشقانه و محبت آمیزی را فقط از آن شیوه ایی که خودشان میپسندند ترجیح میدهند. روابط سطحی و آنی جزو روابطی هستند که در خصوصیات زنان متولد بهمن ماه به وفور به چشم میاید. از این رو این گروه از زنان نمیتوانند اعتبار بالایی در روابطشان با دیگران برای خود کسب کنند و هر فردی که در رابطه با این زنان باشد مدام دچار این سرگشتگی است که آیا میتواند رابطه خود را با او حفظ کند و یا خیر؟

زنان بهمن ماه در ازدواج

زن متولد بهمن چه مردی را دوست دارد؟ با تعاریفی که از یک زن بهمن ماهی در مورد خصلت های منفی رفتاری او داشته ایم باید بیان کنیم زنان متولد بهمن ماه در هر شکل از ازدواج (سنتی و یا غیر سنتی) صرفاً یک رفتار مشخص از خود نشان میدهند. در واقع این گروه از زنان علاقه چندانی به فرزند پروری ندارند، اما اگر ناخواسته فرزندی داشته باشند مادری مهربان و دلسوز برای او خواهند شد.

نکته مهم در ازدواج با زنان بهمن ماهی در چیست؟

زنان متولد بهمن ماه دچار نوعی احساس رهایی هستند و از هر نوع گره عاطفی و تعلقاتی که بتواند فکر آنها را درگیر کند دوری میکنند. اما نکته مهم در ازدواج های این گروه از زنان این است که اگر خود به شخصه دلبسته فردی شوند قطعاً باید با او وارد بحث ازدواج شوند.

Indifferent-women.jpg

نوعی از احساس رهایی در زنان متولد بهمن ماه وجود دارد که اراده ایی از خواستن نیز درگیر آن است، این گروه از زنان به هر وسیله ایی که باشد میتوانند مرد ایده آل خود را تبدیل به شریک زندگیشان کنند و در کنار او زندگی کنند. اما لازم به توضیح است، خانه داری، همسر داری و فرزند پروری از علایق زنان بهمن ماه نمی باشد و صرفاً احساس نیازهای غریزیشان است که آنها را مجاب به بودن در کنار مرد ایده آلشان میکند.

هنر در زنان متولد بهمن ماه

وجود احساس آزادی و بی قیدی غریزی در زنان متولد بهمن ماه باعث میشود بتوانند تعلقات روحی خود را در هنر و یا علم جستجو کنند. از دیگر خصوصیات متولدین بهمن ماه میتوانند هنرمندانی با مهارت و خلاق باشند که در هنر خود غرق شوند و احساس بالغ بودن را در هنر و علم خود تجربه کنند.

رشد و تعالی در زنان متولد بهمن ماه میتواند احساس خوشایندی را در این گروه از زنان به وجود بیاورد و قطعاً زنان متولد بهمن ماه در گروه های هنری که به آن تعلق دارند احساس خوبی را تجربه میکنند که هیچ جای دیگری نمیتوانند آن احساس را بیابند.

خصوصیات زنان متولد بهمن ماه چیست (یونگی)

اگر بخواهیم کهن الگوی زنانه زنان متولد بهمن ماه را جستجو کنیم قطعاً تشابهات فراوانی با زنان آفرودیت که هستیای بالایی دارند در آنها وجود خواهد داشت. زنانی که تماماً نقش آفرودیت ندارند و کهن الگوی دوم شخصیتشان تعارض بالایی با کهن الگوی اولیه شان دارد نمیتوانند احساس خوشایندی را در خود تجربه کنند. با این تفاوت که زنان متولد بهمن ماه هم آفرودیت و هم هستیای خود را به بهترین شکل خود زندگی میکنند. در واقع زمانی که نیاز به احساس رهایی دارند در نقش آفرودیتی خود غرق شده اند و زمانی که نیاز دارند احساس آرامش و احساس روحانی و بی تعلقی از مادیات و این دنیا را داشته باشند در کهن الگوی هستیای خود غرق میشوند.

Aphrodite.jpg

اهمیت پرورش کهن الگوی هرا در زنان بهمنی

زنان متولد بهمن ماه نیاز دارند بیش از آنچه که احساس رهایی را در خود تجربه کنند نیازمند احساس تعلق و رشد این احساس در خود هستند. بنابراین نیازمندند که کهن الگوی هرا را در خود به بهترین شکل پرورش دهند. با این توضیح که کهن الگوی هرا و یا همان کهن الگوی زن ازدواج میتواند این وجه از شخصیت را در زنان بهمن ماه رشد دهد که بتوانند در ازدواج و یا نقش همسر بودن با توانایی بیشتری وارد شوند و احساساتی را که نتوانسته اند به خوبی تجربه کنند را نیز تجربه کنند.

نکته مهم

از آنجایی که شناخت کهن الگو های یونگی باعث میشود هر فردی بتواند به این تشخیص برسد که در کدام وجه از شخصیت خود بالغ تر و در کدام وجه از شخصیت خود رشد نیافته است که بتواند با این شناخت احساسات تجربه نکرده خود را تجربه کند و همچنین بداند تعارضات خود را پیدا کند و به این درک برسد چگونه میتواند با تعارض کمتری زندگی کند.

نادیده گرفتن دیگران توسط زنان بهمن ماهی

زن متولد بهمن ماه شاید خود به صورت مداوم احساس آرامش، آسایش و رهایی زیادی را تجربه کند اما قطعاً در بسیاری از موارد در زندگی خود میتواند دیگران را برنجاند و یا به صورت ناخودآگاه آنها را نادیده بگیرند که این نادیده گرفته شدن باعث میشود خود نیز در اکثر مواقع شاد و سرحال به نظر نیاید.

پذیرفتن رشد در کهن الگوی جدید

هر فردی با پذیرفتن کهن الگوی رشد نیافته خود میتواند قدم مهمی در رشد شخصیت خود بردارد و این اقدام باعث میشود به میزان قابل توجهی از سردرگمی او کاسته شود بنابراین بهتر است از رشد هراس نداشته باشیم و تحمل تغییر را در خود ایجاد کنیم.

زن متولد بهمن ماه با شخصیت ISFP در تست MBTI

زن متولد بهمن ماه بیشترین خصوصیات از گروه زنان ISFP را دارا است اما با همین خصوصیات نیز ترکیب واضحی از INFP را نیز دارا است. زن متولد بهمن ماه با این خصوصیات شخصیتی بسیار با نمک، جذاب و پر شور است. دست و دلباز است و از هر آنچه که میبیند لذت میبرد. زن متولد بهمن ماه با ترکیب شخصیتی INFP میتواند لذت جو و بی قرار نیز باشد. تعهد نداشتن و پر شور و حرارت بودن از جمله خصلت های این گروه از زنان است که میتواند آنها را در رده کارهایی همچون روابط عمومی و یا تور لیدری قرار بدهد.

معاشرت های زنان بهمن ماه

زن متولد بهمن ماه از لحاظ معاشرت با هر قشر و گروه و سن و سالی میتواند به آسانی ازتباط برقرار کند و تنها نکته مهم در ارتباطشان با دیگران خواست قلبی زنان متولد بهمن ماه است، در غیر اینصورت اگر مایل نباشند به هیچ وجه وارد هیچ سطحی از رابطه با دیگران نخواهند شد. زیرا زن متولد بهمن ماه را نمیتوان محبور به کاری کرد که مایل به انجام آن نمیباشد.

زن بهمن ماه و شغل و حرفه

همانطور که پیش از این اشاره کرده ایم زن متولد بهمن ماه در مشاغلی که هیجان و جا به جایی در آن وجود دارد احساس بهتری خواهد داشت. ساکن بودن و غیر پویایی برای زنان متولد بهمن به هیچ وجه خواستنی نیست و میتواند آنها را از انجام هرکاری بازدارد. علایق دختر متولد بهمن به کارهای فروش بیشتر است.

نتیجه

زن بهمن ماه با این وجه از MBTI خود میتواند کمی بر روی صبر و قرار خود کار کند و یا اگرمایل به داشتن نتیجه بهتری برای شغل خود است اختصاصاً در مشاغلی بماند که با خصوصیات اخلاقی اش سازگاری داشته باشد که دچار نقض نشود.

سوالات متداول

1. خصوصیات بارز زن بهمن ماه چیست؟
زنان آرام اما بی تفاوت و این بی تفاوتی نشان از بی حوصلگی ندارد بلکه نشانه نوعی درونگرایی است که زن بهمن ماه مایل به تجربه آن است. خودشناسی و خود تحلیلی از خصوصیات بارز زن بهمن است.

2. رگ خواب زن بهمن ماه چیست؟
درک عمیق احساسات میتواند رگ خواب زن متولد بهمن ماه باشد. اگر زن بهمن ماه را درک کنید و با او شفاف و مهربان باشید و خوبی های او را ببینید بدون هیچ لطف دیگری رگ خوابش را به دست آورده اید.

3. چه مردی مناسب زن بهمن ماه است؟
مردان مهربان با قلبی بزرگ که دارای نشانه هایی از صبوری و عطوفت هستند مردان خوبی برای زن بهمن ماه هستند که میتوانند آنها را به تعادل و آرامش برسانند و از اضطراب جدا کنند.

4. تعریف کهن الگوی زن بهمن ماه چیست؟
کهن الگوی هستیا یا خدا بانوی معنویات، کدبانو و خانه دار، دارای بینش روحانی و ساده،درونگرا و دارای ادراک غریزی و حس کمال و یگانگی درونی و در عین حال جذاب و فریبنده.
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر