موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

نام اعضای بدن به فارسی

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 28 مهر 1400 ساعت 14:28

speak_languages_wordmark_blue_48y.png

انگلیسی

صفحه اصلیعبارتهاواژگان

واژگان انگلیسی
صفحه 45 از 65

در داروخانه
آموزش

در اینجا نام انگلیسی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

سر و صورت

beardریش
cheekگونه
chinچانه
headسر
hairمو
earگوش
eyeچشم
eyebrowابرو
eardrumپرده گوش
earlobeلاله گوش
eyelashمژه
eyelidپلک
foreheadپیشانی
frecklesکک و مک
jawفک
lipلب
mouthدهان
noseبینی
nostrilسوراخ بینی
moustacheسبیل
tongueزبان
tooth
(جمع: teeth)
دندان
wrinklesچروک

بالاتنه

Adam's appleسیب آدم
armبازو
armpitزیربغل
backکمر
breastپستان
chestقفسه سینه
elbowآرنج
handدست
fingerانگشت
fingernailناخن دست
forearmساعد
knuckleبند انگشت
navel یا belly buttonناف
neckگردن
nippleنوک پستان
palmکف دست
shoulderشانه
throatگلو
thumbشست
waistدور کمر
wristمچ

پایین تنه

ankleقوزک
anusمقعد
bellyشکم
big toeشست پا
bottom
(اصطلاح عاميانه: bum)
باسن
buttocksکفل
calfپشت ساق
foot
(جمع: feet)
پا
genitalsاندامهای تناسلی
groinکشاله ران
heelپاشنه
hipکفل
kneeزانو
legپا
penisآلت تناسلی مرد
pubic hairموهای ناحیه تناسلی
shinساق پا
soleکف پا
testiclesبیضه
thighران
toeپنجه
toenailناخن پا
vaginaواژن

بخشهای چشم

corneaقرنيه
eye socketکاسه چشم
eyeballکره چشم
irisعنبيه
retinaشبکيه
pupilمردمک
واژگان انگلیسی
صفحه 45 از 65

در داروخانه
آموزش

بخشهای داخلی بدن

Achilles tendonتاندون آشیل
arteryسرخرگ
appendixآپاندیس
bladderمثانه
blood vesselرگ
brainمغز
cartilageغضروف
colonروده بزرگ
gall bladder یا gallbladderکيسه صفرا
heartقلب
intestinesروده
large intestineروده بزرگ
small intestineروده کوچک
kidneysکلیه
ligamentرباط
liverجگر
lungsریه
oesophagusمری
pancreasپانکراس
organارگان
prostate gland یا prostateپروستات
rectumراست روده
spleenطحال
stomachمعده
tendonتاندون
tonsilsلوزه
veinسیاهرگ
windpipeنای
womb یا uterusرحم

استخوان ها

collarbone یا clavicleترقوه
thigh bone یا femurاستخوان ران
humerusاستخوان بازو
kneecapکاسه زانو
pelvisلگن خاصره
ribدنده
rib cageقفسه سینه
skeletonاسکلت
skullجمجمه
spine یا backboneستون فقرات
vertebra
(جمع: vertebrae)
مهره

مایعات بدن

bileصفرا
bloodخون
mucusمخاط
phlegmبلغم
saliva یا spitبزاق
semenمنی
sweat یا perspirationعرق
tearsاشک
urineادرار
vomitاستفراغ

باقی لغات مرتبط

boneاستخوان
fatچربی
fleshگوشت
glandغده
jointمفصل
limbعضو بدن
muscleماهیچه
nerveعصب
skinپوست
digestive systemسیستم گوارش
nervous systemسیستم عصبی
to breatheنفس کشیدن
to cryگریه کردن
to hiccupسکسکه کردن
to have the hiccupsسکسکه داشتن
to sneezeعطسه کردن
to sweat یا to perspireعرق کردن
to urinateادرارکردن
to vomitاستفراغ کردن
to yawnخمیازه کشیدن

حس ها

smellبویایی
touchلامسه
sightبینایی
hearingشنوایی
tasteچشایی
to smellبوییدن
to touchلمس کردن
to seeدیدن
to hearشنیدن
to tasteچشیدن
واژگان انگلیسی
صفحه 45 از 65

در داروخانه
آموزش

sound_medium_rtl.gif

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

google_play_fa_220.png

© 2021 Speak Languages OÜ

سیاست حفظ اسرار  ·  شرایط استفاده  ·  تماس با ما

  • فارسیارسال نظر

نام


ایمیل


نظر