موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

اجتماعی

نام اعضای بدن به فارسی

ورودثبت نامانگلیسیصفحه اصلیعبارتهاواژگانصفحه اصلیانگلیسیواژگان واژگان انگلیسی صفحه 45 از 65 ➔در داروخانهآموزش➔در اینجا نام انگلیسی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.سر و صورتbeardریشcheekگونهchinچانهheadسرhairموearگوشeyeچشمeyebrowابروeardrumپرده گوشearlobeلاله گوشeyelashمژهeyelidپلکforeheadپیشانیfrecklesکک و مکjawفکlipلبmouthدهانnoseبینیnostrilسوراخ بینیmoustacheسبیلtongueزبانtooth (جمع: teeth)دندانwrinklesچروکبالاتنهAdam's appleسیب آدمarmبازوarmpitزیربغلbackکمرbreastپستانchestقفسه سینهelbowآرنجhandدستfingerانگشتfingernailناخن دستforearmساعدknuckleبند انگشتnavel یا belly buttonنافneckگردنnippleنوک پستانpalmکف دستshoulderشانهthroatگلوthumbشستwaistدور کمرwristمچپایین تنهankleقوزکanusمقعدbellyشکمbig toeشست پاbottom (اصطلاح عاميانه: bum)باسنbuttocksکفلcalfپشت ساقfoot (جمع: feet)پاgenitalsاندامهای تناسلیgroinکشاله رانheelپاشنهhipکفلkneeزانوlegپاpenisآلت تناسلی مردpubic hairموهای ناحیه تناسلیshinساق پاsoleکف پاtesticlesبیضهthighرانtoeپنجهtoenailناخن پاvaginaواژنبخشهای چشمcorneaقرنيهeye socketکاسه چشمeyeballکره چشمirisعنبيهretinaشبکيهpupilمردمک واژگان انگلیسی صفحه 45 از 65 ➔در داروخانهآموزش➔بخشهای داخلی بدنAchilles tendonتاندون آشیلarteryسرخرگappendixآپاندیسbladderمثانهblood vesselرگbrainمغزcartilageغضروفcolonروده بزرگgall bladder یا gallbladderکيسه صفراheartقلبintestinesرودهlarge intestineروده بزرگsmall intestineروده کوچکkidneysکلیهligamentرباطliverجگرlungsریهoesophagusمریpancreasپانکراسorganارگانprostate gland یا prostateپروستاتrectumراست رودهspleenطحالstomachمعدهtendonتاندونtonsilsلوزهveinسیاهرگwindpipeنایwomb یا uterusرحماستخوان هاcollarbone...

تاریخ 28 مهر 1400