موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

شعرهای عاشقانه شبانه

نویسنده : سمیرا | زمان انتشار : 07 فروردین 1398 ساعت 04:03

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان شعرهای عاشقانه شبانه را مطالعه خواهید کرد.


بÙ:ÙداÙÙع٠ÙÙÙد

دÙت صÙØ§Û ÙÙبÙارا٠است

ÙÚØ´ÙاÙت زÛباÛÛ Ùزارا٠ستارÙ

پرÙاÙÙ ÙØ§Û ÙگاÙت

Ø´Ùد Ú¯ÙÙØ§Û Ùحبت را ÙÛ ÚØ´Ùد

ÙآرزÙÙØ§Û Ø¯Ùر Ú©Ùدکا٠ÙÙر را

با ت٠پÙØ´Û Ø§Ø² ÛاسÙØ§Û Ø³Ù¾Ûد

در ÙØ¶Ø§Û ÙÙراÙÛ Ø®ÛاÙ

Ùدر زÛر باراÙÛ ÛکرÛز

ب٠حÙÛÙت Ùبد٠ÙÛ Ú©ÙÙد

آب Ø¢ÙÛØ²Ù Ø§Û Ø§Ø² تصÙÛر ت٠است

با Ú¯ÙÙØ§Û ÙبخÙدت ک٠باغ را ÙÛ Ø¢Ø±Ø§Ûد

Ùتا ابدÛت Ø¬Ø§Ø±Û Ø§Ø³Øª

تبسÙت ÙÙÛد زÙØ¯Ú¯Û Ø§Ø³Øª

تÙا٠زÛباÛÛ Ø§Øª را

سخاÙتÙÙداÙ٠ب٠Ùگا٠عاش٠ÙÙ ÙÛ Ø³Ù¾Ø§Ø±Û

آسÙا٠شرÙÙد٠صداÙت ت٠...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر