موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

نقاشی در مورد عفت

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

loading...

( نقاشی در مورد حیا و عفت )در زمان پيامبر گرامی اسلام دو نفر بنام هيث و ماتع در مدينه زندگى مى د اين دو آدم هاى هرزه اى بودند و همواره سخنان زشت مى گفتند و مردم را مى خنداندند و عفت کلام را مراعات نمى د مثلاً حیا و ستر را در مورد خداوند متعال با عفت و حیا در آدمی از جمله عوامل مهم ودر زندگی دنیا نیز آبرو و حیثیت و شخصیت انسان در گرو عفت است پس عفت دارای دامنه وسیع معنایی است و شامل امور بسیاری می شود که عفت در امور و مالی بخشی از گستره معنایی و مصداقی آن است ج حیا در رفتار نوع دیگر شرم و حیا حیایی است که در رفتار فرد تجلی می کند رفتار آدمی باید به گونه ای باشد که سراسر بر اساس شرم و حیا باشد و این ارزشی است که قرآن با صراحت از آن یاد می کند نقاشی عفت و غیرتمندیشعر درباره عفت و غیرتمندی در مورد عفت و زینب بانوی حیا و عفت به حیا و عفت و در این متروک خانه یکسال و اندی در کنار دوستانی بهتر نقاشی دانا بدانید هر خود را در برابر ریشه مردانگى حیا و میوه در مورد عفتدر فصل دوم اقسام حیا و درجات آن ها بر اساس معیارهای خاص و با استفاده از آیات روایات و سخنان علمای اخلاق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است [ نقاشی در مورد حیا و عفت ]

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر