موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

ژست مادران باردار

ژست مادران باردار

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 16 آبان 1399 ساعت 16:19

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-22.jpg

چند ماهمه / ژست عکاسی – از سری ژست های محبوب بارداری، عکس گرفتن خانم همراه با همسر می باشد. در این دوره می توانید با ژست های عاشقانه و خلاقانه عکس های زیادی بگیرید. همچنین  می توانید با سایر اعضای خانواده و وسایل نوزادی ایده های زیادی بدهید و تصاویر به یاد ماندنی ثبت کنید.

یه خبر خوب: اگه دوست دارید بدونین در هر هفته از بارداری جنین شما چه شکلی و چه قسمت هایی از بدنش در حال رشد و تکامل هست، می تونین مقالات جامع بارداری به صورت هفته به هفتهرو دنبال کنید و با باید ها و نباید های هر هفته از بارداری آشنا بشید.

ژست عکس بارداری با همسر مدل عاشقانه

برای این مدل عکس بهتر است لباس های ست و همرنگ بپوشید. یک ژست محبت آمیز این است که خانم در حالتی بایستد که شکم او مشخص باشد، سپس همسر روی زانو بنشیند و ژست بوسیدن شکم را به خود بگیرد، سپس از آنها عکس بگیرید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-28.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-17.jpg

همچنین می توانید با لباس های بارداری در طبیعت و با ژست متنوع عکس بگیرید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-21.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-27.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-32.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-1.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-2.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-3.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-4.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-6-1.jpg


ایده عکس بارداری با همسر مدل سایه

یک ژست عکس بارداری، عکاسی متد سایه است. این تصاویر جوری گرقته می شوند که افراد را به صورت تیره نشان می دهند و بیشتر ژست و حالت بدن آنها نمایان می شود.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-25.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-24.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-30.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-31.jpg

» در مطلب ایده ها و عکس های ژست بارداری تک نفره می توانید بیش از ۲۰ ایده عکس بارداری زیبا و خلاقانه رو مشاهده کنید.


ژست عکس بارداری با همسر مدل انتظار

با استفاده از وسایلی که برای فرزند خود گرفته اید می توانید عکس های زیبایی در حالت انتظار بگیرید. همچنین می توانید از عکس های سونوگرافی دوران بارداری برای عکاسی استفاده کنید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-29.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-10.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-9.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-7.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-18.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-14.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-23.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-34.jpg

توجه: می توانید از پارچه هفته شمار بارداری برند چند ماهمه برای ثبت تصاویر روند رشد جنین استفاده نمایید.

bardari_3.jpg


ایده عکس بارداری با همسر مدل خلاقانه

در این دوره می توانید با توجه به محیط اطراف، شغل، آداب و سنن زندگی خود عکس های متنوعی بگیرید. لیستی از این ایده های خلاقانه در تضاویر زیر آمده است که می توانید از آنها الهام بگیرید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-26.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-8.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-11.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-12.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-5.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-13.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-16.jpg

این عکس گرفتن ها بعد از تولد فرزند شما نیز ادامه خواهد داشت و البته بیشتر خواهد شد. می توانید عکس های زییا و خلاقانه ماهگرد نوزاد که باپارچه های ماهگرد چندماهمه گرقته شده است را در مطلبایده های جالب عکس ماهگرد نوزاد همراه با دانستنی های مفیدببینید و ایده بگیرید.


output_8oyBL6.gif

با محصولات خاطره ساز چندماهمه راحت و ارزان از کودک خود عکس بگیرید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر