موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

محرمیت داماد با نامادری

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 24 اسفند 1399 ساعت 19:24

1- محرمیت عروس زوجه

سؤال:آیا عروس زوجه انسان (یعنى زوجه فرزندى که آن زن از شوهر دیگر دارد) بر او محرم است؟

پاسخ:تنها عروس خود انسان یعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.

2- دختران زن از شوهر اول

سؤال:اگر زنى که شوهر او مرده است و از او پسران و دخترانى دارد با مرد دوّمى ازدواج کند آیا شوهر دوّم به پسران و دختران این خانم محرم است؟

پاسخ:شوهر دوّم پس از عروسى با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است و امّا نسبت به پسران محرمیّت مفهومى ندارد.

3- محرمیت دختر زن از شوهر اول به پدر شوهر دوم

سؤال:شخصى با همسر شهیدى که داراى یک دختر است، ازدواج کرده، آیا این دختر بر پدر این آقا (پدر بزرگ) محرم است، اگر نیست راه محرم شدن چیست؟

پاسخ:نامحرم است، ولى هرگاه آن پدر فرزند دیگرى داشته باشد و صیغه شرعى این دختر را با آن فرزند بخوانند، حکم عروس او را پیدا مى کند و بر او محرم مى شود.

4- نوه های همسران یک مرد نسبت به همدیگر

سؤال:مردى داراى دو زن است و از هر دو داراى اولاد است و مى دانیم که اولاد پسر و اولاد اولاد پسر این زن با آن زن محرمند، اینک سؤال این است که آیا اولاد دخترآن زن (نوه دخترى زن اوّل) نیز به زن دیگر محرم مى باشند؟

پاسخ:نوه هاى پسرى و دخترى همه با آن زن محرمند، زیرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.

5- مادر زن و پدر شوهر

سؤال:شخصى پس از فوت همسرش دوباره ازدواج کرده و مادرزن اوّل او نیز دوباره ازدواج کرده است، آیا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر کسى بمیرد و عروس او شوهر دیگرى کند یا عروسش طلاق بگیرد و با دیگرى ازدواج کند، آیا باز هم به پدر شوهر اوّل محرم است؟

پاسخ:مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.

6- محرمیت داماد زن اول به زن دوم

سؤال:مردى داراى دو زن است و از هر زنى چنددختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آیا شوهران این دختران به زن دیگر آن مرد محرمند؟ و آیا فرزندان و نوه ها چه از این دختران و چه از آن دختران، نسبت به زنهاى دیگر آن مرد محرمند؟

پاسخ:بچه ها و نوه ها به مرد و زن محرمند ولى داماد یک زن به زن دیگر محرم نیست.

7- محرمیت ماد زن دوم به پسر زن اول

سؤال:آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

پاسخ:محرم نیست.

8- محرمیت پسر زن به زن دوم شوهر

سؤال:در صورتى که زن اوّل از شوهر اوّلى خود (غیر از شوهر فعلى) پسرى داشته باشد، تکلیف این پسرى که از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوّم چیست؟

پاسخ:محرم نیستند.

9- کسی که از شیر زن دایی خود خورده است

سؤال:من از شیر زن دایی ام نوشیده ام آیا من به دختر دایی هایم محرم هستم؟

پاسخ:از شیر ایشان مطابق مساله 2116 رساله ما خورده باشید به دختران آن دایی از همان خانم محرم می باشید

10- محرمیت فرزند رضاعی برادر

سؤال:اگرزن برادرم به فرزندی به غیر از فرزند برادرم شیر بدهد آیا من با آن فرزند محرم میشوم؟

پاسخ:در صورتی که از شیر برادر تان باشد به شما هم محرم می باشد.

11- عدم محرمیت فرزندان زن و شوهر با یکدیگر

سؤال:مردی که یک پسر دارد با زنی که یک دختر دارد ازدواج میکند آیا این پسر و دختر با هم محرمند؟

اگر محرمند آیا قبل از دخول زن ومرد میتوانند با هم ازدواج کنند؟

پاسخ:محرم نیستند و در هر حال می توانند با هم ازدواج کنند.

12- حکم محرمیت داماد یک زن با زن دیگر شوهر

سؤال:اگر مردى دو زن به نام هاى فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر کدام دخترى داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر کنند، لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلا حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟

2ـ اگر شیر یکدیگر را خورده باشند، چطور؟ مثلا لیلا، که دختر فاطمه است، شیر زهرا را هم خورده باشد. آیا حسن که با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا که همسرش را شیر داده نیز محرم مى شود؟3ـ اگر داماد دوّمى پیدا شود; مثلا حسین با سکینه ازدواج کند و سکینه فقط شیر مادرش را (که زهرا است) خورده باشد و شیر فاطمه را نخورده باشد، آیا حسین با فاطمه محرم مى شود؟

پاسخ:1- تنها به مادر زن خود محرم مى شود.

2- مادر زن رضاعى، محرم است.

3- محرم نمى شود.

13- محرمیت مرتضع با فرزندان مرضعه از شوهر دیگر

سؤال:شخصى از خانمى، طبق شرایطى که در رساله هاى عملیّه بیان شده، شیر خورده است. این زن پس از فوت همسرش، شوهر دیگرى انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراى فرزندانى است. لطفاً در این مورد به دو سوال زیر پاسخ فرمایید:

الف) آیا فرزندانى که این خانم از هر دو شوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟

ب) آیا فرزندانى که از شوهر دوّم دارد، مى توانند با فرزندان این شخص که از خانم مذکور شیر خورده، ازدواج نمایند؟

پاسخ:الف) آرى محرمند.

ب) نمى توانند ازدواج کنند.

14- محرمیت پسر با همسران موقت قبلی پدر

سؤال:فردی چند سال پس از اتمام مدت عقد ازدواج موقت با زن دیگری ازدواج دایم میکند و از او صاحب اولاد پسر میشود. این پسر به همسر قبلی موقت پدرش محرم است یا خیر؟

پاسخ:آری، با او محرم است.

15- عدم محرمیت داماد به نامادری همسر

سؤال:آیا مرد به نامادری زنش محرم است؟

پاسخ:خیر، محرم نیست.

61- دائی، عمو، خاله و عمه همسر

سؤال:آیا دایی و عموی شوهر بر زن محرم است؟ خاله و عمه زن بر شوهر چطور؟

پاسخ:ایشان نامحرم هستند.

17- شوهر مادر

سؤال:آیا شوهر مادرم می تواند می تواند محرم من که دختر مادرم هستم باشد؟

پاسخ:آری، محرم است و شما به منزله دختر اون می باشید.

18- حکم محرمیت خاله همسر

سؤال:آیا به خاله همسرم (زنم) محرم هستم؟

پاسخ:خیر، به ایشان محرم نیستید.

19- محرمیّت فرزندان زن در عقد موقت

سؤال:در صورت اتمام عقد موقت، آیا محرمیّت مرد با فرزندان زن باقی می ماند؟

پاسخ:اگر آمیزش صورت گرفته باشد به فرزندان آن زن محرم می شود.

20- عدم محرمیت دایی و عموی همسر

سؤال:لطفا حکم دایی وعموی همسر از جهت محرمیت را بفرمایید

پاسخ:دائی و عموی همسر محرم نیستند

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر