مدل عکس بارداری فانتزی

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-1.jpg

چند ماهمه / عکاسی – برای گرفتن عکس بارداری می توانید از هفته های اول کار عکاسی را شروع کنید و تا زمان زایمان هر هفته یک عکس از خودتان بگیرید و روند رشد جنین را در عکس ها ثبت کنید. ژست عکس بارداری زمانی که شکم مادر برجسته تر شده است تنوع بیشتری دارد. در این زمان می توانید به صورت تک نفره یا همراه با همسر و دیگر فرزندان خود عکس های زیبا و به یاد ماندنی بگیرید.

ژست عکس بارداری مادر به صورت تک نفره

برای عکس بارداری مادر به صورت تک نفره ایده های متنوع و زیادی وجود دارد. مادر می تواند با لباس شب مخصوص بارداری یا با لباس های اسپرت در حالت ایستاده، نشسته و خوابیده عکس بگیرد.

از ژست های عکس بارداری جالب این است که یکی از وسایل فرزندتان مثل کفش، عکس سونوگرافی یا لباس را روی شکم خود بگذارید و عکس بگیرید. همچنین می توانید یک نوشته روی شکم قرار دهید و در آن اطلاعات بارداری خود را بنویسید. حتی می توانید با یک ماژیک ضد حساسیت روی شکم خود بنویسید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-10.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-5.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-8.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-12.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-14.jpgژست عکس حاملگی مادر به صورت تک نفره – چندماهمه

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-17.jpg

ezgif.com-gif-maker23.gif

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-18.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-33.jpg

توجه: می توانید از پارچه هفته شمار بارداری برند چند ماهمه برای ثبت تصاویر روند رشد جنین استفاده نمایید.

bardari_3.jpg


ژست عکس بارداری با نوشتن روی تخته سیاه

یک ایده فانتزی برای عکس حاملگی این است که هر کلمه و جمله ای که دوست دارید را روی یک تخته سیاه بنویسید و با آن عکس بگیرید. حتی می توانید هوس ها، ویار ها، وزن  و دور شکم خود را در هر ماه روی تخته بنوییسید و با آن عکس بگیرید.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-6.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-7.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-11.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-19.jpg

» یه خبر خوب: سایت چند ماهمه برای این ماهگرد ها و ثبت خاطرات شما دو مدل تخته سیاه زیبا و لاکچری طراحی کرده است به نام تخته سیاه فلش و تخته سیاه فانتزی سه پایه دار که به راحتی و به صورت آنلاین می توانید آن را از سایت تهیه کنید.

2.jpg


ایده عکس بارداری با لباس های خاص و زیبا

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-3.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-4.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-13.jpgژست عکس بارداری با لباس شب- چندماهمه

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-9.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-16.jpg


ژست عکس بارداری قبل و بعد از به دنیا آمدن نوزاد

دوست داشتنی ترین ژست عکس بارداری، عکاسی قبل و بعد از زایمان به روش های خلاقانه است. در این روش مادر در دوران بارداری با یک لباس و استایل خاص عکس می گیرد. سپس زمانی که زایمان کرد، دوباره با همان لباس و استایل همراه با نوزاد خود عکس می گیرد. چند ایده جالب برای این کار در عکس های زیر آمده است.

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-39.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-37.jpgژست عکس بارداری قبل و بعد از تولد- چندماهمه

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-36.jpg

%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-38.jpg

یه خبر خوب: اگه دوست دارید بدونید در هر هفته از بارداری شما جنین چه شکلی و چه قسمت هایی از بدنش در حال رشد و تکامل می تونین مقالات اطلاعات جامع بارداری به صورت هفته به هفته رو دنبال کنید و در مورد باید ها و نباید های هر هفته بارداری آشنا بشید.

سخن آخر:

با عکس گرفتن از خودتان در این دوره خاطره این روزهای تکرار نشدنی را ماندگار کنید. به این فکر نکنید که ظاهر شما برای عکس مناسب نیست یا بخاطر تغییرات بارداری چهره و اندام شما نازیبا شده است، زیرا تمام خانم ها این دوره را تجربه می کنند و این یک امر طبیعی است.
وقتی که فرزند شما بزرگ می شود این تصاویر واقعا دیدنی خواهد شد.


ezgif.com-gif-maker222.gif

بسته محصولات بهار و نوروزی چندماهمه برای عکاسی از کودک در منزل با ارسال رایگان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر


  • آخرین مطالب
  • گوناگون