موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

آرای وحدت رویه کیفری

آرای وحدت رویه کیفری

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

گاهی میشود که شعبه ای از مراجع عالی قضایی در خصوص موضوعی استنباط خاصی از قانون میکند و بر اساس استنباط خود حکمی را به استناد ماده قانونی صادر میکند در حالی که شعبه دیگری از همان مرجع عالی درباره موضوع مشابه برداشت دیگری را از همان ماده قانونی میکند و حکمی را صادر میکند.که مغایر حکم شعبه قبلی است در حالی که موضوع مطروحه در هر دو شعبه کاملا مشابه و استناد قانونی هر دو یکی است در چنین مواردی قانونگذار پیش بینی کرده است که هیات عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از قضات دیوان عالی کشور هستند تشکیل گردد و پس از بحث و گفتگوو بررسی نظراکثریت حاضربعنوان یک رای وحدت رویه اعلام گردد .البته گاهی موضوع مورد بحث جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه کیفری اگر حقوقی باشد تمام قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور هیات عمومی را تشکیل میدهند وهمین طور است اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، رئیس هیات عمومی ، رئیس دیوان عالی کشور است و هر تصمیمی در هیات عمومی گرفته شد همانند قانون برای تمام مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود به تصمیمی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ میشود رای وحدت رویه میگویند.گاهی هم هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف رای اصراری دادگاهها تشکیل میشود.

ما در این نسخه از آرای وحدت رویه آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری را برای شما ارائه نموده ایم باشد تا راهنمای مناسبی باشد

منابع:

http://ghanoonbaz.com

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر