موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

نمونه متن نامه درخواست واگذاری زمین

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 08 فروردین 1401 ساعت 10:01

Logo.png

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 1398-06-17 22:11:24

درحال لود مطلب ...


برچسب ها : نمونهنامهدرخواستواگذاریزمین

فرم ثبت درخواست واگذاری اراضی ملی

جهت مشاهده راهنما و دستورالعمل درخواست واگذاری اراضی ملی بر روی دکمه زیر کلیک ... میزان اراضی واگذاری بر اساس آئین نامه مصوب و موافقت کمیسیون ذیربط تعیین می ...

واگذاری زمین یا واحدهای مسکونی به افراد حقیقی و حقوقی

ارایه درخواست متقاضی جهت واگذاری ... نامه درخواست متقاضی ،سند مالکیت در صورت مالک بودن متقاضی ... سازمان ملی زمین و مسکن و ضوابط مندرج در فرم های قرار داد.

امور زمین واگذاری زمین مدارک مورد نیاز جهت واگذاری زمین درخواست ...

امور زمین. واگذاری زمین. مدارک مورد نیاز جهت واگذاری زمین. -1. درخواست کتبی ... ه نامه .... -4. فرم شماره. 8. ))بنیاد((. -5. کپی شناسنامه و کارت ملی متصرف برابر اصل ...

: درﺧﻮاﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ

درﺧﻮاﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ. : -1 ... راﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ در آن اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اراﺿﯽ و اﻣﻼك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ واﮔﺬاري. -9.

درخواست خرید زمین - منطقه ویژه اقتصادی شیراز

لطفا فاز مورد نظر خود را انخاب کنید. آدرس ایمیل: Ex: [email protected] شماره همراه: Ex: 09121111111. توضیحات اضافی: در صورت لزوم توضیحات خود را بنویسید.

چند نمونه نمونه نامه اداری با درخواست های مختلف | نمونه نامه - ستاره

Nov 5, 2018 - نمونه نامه اداری برای آن دسته از افرادی که قصد نوشتن نامه رسمی و اداری را دارند اما با چگونگی انجام آن آشنا نیسØ.

راهنماى درخواست واگذارى زمين براى طرح‌هاى منابع طبيعى - آفتاب

در خلال مدت زمان اجاره، چنانچه متقاضى درخواست واگذاريِ قطعى کند، براساس تبصرهٔ ۵۴ بودجهٔ سال ۱۳۷۴، زمين براساس قيمت منطقه‌اى يا کارشناسى و يا روز، قيمت‌گذارى ...

واگذاری زمین به دستگاه دولتی - سازمان ملی زمین و مسکن

دفتر امور واگذاری سازمان زمین و مسکن 021-88795967 , 021-88776738 ... دستگاه دولتی متقاضی درخواست خود را همراه با طرح و بودجه مصوب به مدیر کل اداره کل راه و ... صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و ...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر