موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را مطالعه خواهید کرد.

نمونه دادخواست مستحق للغیر درآمدن مبیع و گرفتن قیمت روز ثمن معامله باطل نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری بسمه تعالی رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام و عرض ادب احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه بوکالت از ....................... در خصوص پرونده کلاسه 951134 موارد ذیل را به سبب احقاق حقوق موکل به استحضار میرساند: 1-خانم ............... علیپور خوانده محترم دعوی در تاریخ 20/5/75 طی مبایعه نامه شماره 3/43 اقدام به خرید ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 25/12 متر مربع در طبقه دوم تجاری واقع در شهرک ژاندارمری نبش خیابان الوند از شرکت الوند آسایش می نماید. 2-در تاریخ 16/1/86 خوانده قرارداد مذکور را در ازای گرفتن مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان طی دو فقره چک به شماره های 937413 و 937412 در وجه خوانده به تاریخ 18/1/86 کلیه حق و حقوق قانونی و شرعی خود را که در قرارداد مذکور آمده است را به موکل یعنی آقای .................... بصور ت عقد بیع واگذار می نماید. 3-پس از گذشت حدود 10 سال از تاریخ واگذاری ملک به موکل ، شرکت ساختمانی الوند آسایش با مدیریت آقای .................. بموجب دادنامه شماره 9509970229001415 حکم بر بطلان معامله فی مابین موکل و خوانده دعوی بنفع خود میگیرد در تاریخ 30/9/95 دادنامه شماره 9509970229001415 توسط شعبه 30 دادگاه عمومی و حقوقی شهید مدنی تهران مبنی بر احراز بطلان و بی اعتباری معامله صادر می گردد و در حقیقت کاشف بعمل می آید که مبیع مستحق اللغیر در آمده است 4-باعنایت به اینکه موکل اساساً به این موارد یعنی تعلق مبیع به غیر و یا به عبارتی دیگر مستحق اللغیر بودن مبیع جاهل بوده است و اکنون قیمت ملک حدوداً بالغ بر 000/000/200 تومان بلحاظ نرخ تورم افزایش یافته است و ثمن پرداختی موکل ارزش اقتصادی خود را از دست داده است و اصل ثمن در حال حاضر حتی برای اجاره نیز کفایت نمی کند و باتوجه به ماده 363 قانون مدنی که بیان میدارد...

01.jpg

مشتری جاهل حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات بر بایع فضولی رجوع کند و باتوجه به مواد 325و328و331و390و391 قانون مدنی و مواد 198و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به از رأی وحدت رویه اخیر شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که همگی مؤید این موضوع می باشد که خوانده منشأ ورود این ضرر و افت شدید ارزش اقتصادی ثمن پرداختی بوده است ، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز مبیع مستحق للغیر در آمده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام .......................

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر