موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

روانشناسی رفتار با دیگران

روانشناسی رفتار با دیگران

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

هر فردی بسته به محیط اجتماع ، خانواده و خودش شخصیت و رفتار های خاصی را دارد. ما در طول روز با افراد مختلفی برخورد داریم . اینکه بدانیم چگونه باید با آنها صحبت و رفتار کنیم ، می تواند به ما کمک بسیار زیادی کند. در این مطلب قصد داریم نحوه ی رفتار کردن با افراد و شخصیت های مختلف برای شما شرح دهیم.

ما همواره با افرادی در زندگی مواجه می باشیم كـه درك كردن و مصاحبت با آنها تا حدودی دشوار است. ایـنـگـونـه افراد كه از دید ما ممكن است غیر عادی بـه نظر آیـنـد، درهمه جا وجود دارند و ما مجبوریم كه به نوعی با آنها كنار بیاییم.

در زیر به برخی از خصوصیات این افراد اشاره میكنیم:

۱ آدم فضول: به زندگی همه سرك میكشد مانند یك نـگهـبـان سمج در امور دیگران مداخله می كند شایـعـه پراكنی میكند.

۲ همیشه مخالفت كننده: سـلـطه جـو پرخاشگر قلدر با همه چـیـز در ضـدیـت میباشد.

۳ مردد: عـدم صـراحـت تـصـمـیـم گـیری را به تعویق می اندازد مـسـایـل را نـادیـده میگیرد.

۴ همیشه شاكی: مدام شكوه و گلایه كرده اما هیچ كار مثبتی انجام نمیدهد.

۵ بدبین: منفی باف منتقد همیشه میگوید:این كار عملی نیست.

۶ تـنبل: تـرسو است و از ریسك كردن واهمه دارد بـی روح وخسته كننده اسـت در برابر تغییر و تحول مقاومت می كند.

۷ عقل كل: مصمم و رقابت جو تحمیل كننده و از خود راضی دیگران را احمق فرض میكند.

۸ تظاهر به خوبی: نـیـاز مـبرمی به توجه و مورد پذیرش قرار گرفـتـن از سوی دیگران دارد در تنهایی فرد كاملا متفاوتی است مقابل دیگران تظاهر به نجابت میكند.

۹ فضایی: در دنیای خودش زندگی می كند به مـحرك هـای مـعمولی واكنش نشان نمیدهد متفاوت با دیگران نا امید كننده.

۱۰ انفجاری: غیر قابل پیشبینی فریاد میكشد و دیگران را مرعوب كرده و ایجاد تنش میكند بی احساس عصبی و بدون كنترل.

۱۱ سوء استفاده گر: دیگران را برای رسیدن به اهدافش فریب میدهد از مسئولیت طفره میرود با القاء احساس گناه، دیگران را متقاعد میسازد.

۱۲ زیاد گریه كن: تـمایـل بـه گـریه و اخم با بدخلقی، دمدمی مزاجی و بـر انگیختن احساس ترحم دیگران را كنترل می كند یا با سكـوت طـولانی مـدت بـه مـقـصـود خـود میرسد بی مسئولیت و زودرنج میباشد مانند كودكان رفتار میكند.

۱۳ قربانی شده: منفی ترین نگرش را به زندگی دارد تمایل به دامن زدن به زیانها، بلاها و مشكلاتش دارد احساسات منفی بسیار را به دوش میكشد.

۱۴ طعنه زن: هـمیشه دیگران را تمـسخر كـرده و با سـخـنان نـیـشدار و طـعـنـه آمـیـز دیگران را تحقیر میكند.

اكنون برای مقابله با افراد مذكور از راهكارهای ذیل بهره ببرید:

۱ اعتماد بنفس خود را از دست ندهید.

۲ به خاطر داشته باشید كه واكنش شدید تنها كارها را بغرنج تر و وخیم تر میكند.

۳ انتظارات واقع بینانه داشته باشید. كاری از فرد نخواهید كه قادر به انجامش نباشد.

۴ از تـغییر دادن فرد خودداری ورزید. بپذیرید كه قادر به تغییر دادن وی نمی بـاشـیـد امـا می توانید واكنش خود را نسبت به رفتار وی تغییر دهید.

۵ اجـازه نـدهیـد شـما را بـازی دهـد. مـمـكن است با بـرانـگیـخـتـن احـساس گـنـاه و یا مسئولیت از شما سوء استفاده كند. از بازیهای احساسی وی بر حذر باشید.

۶ خود را برده او نكنید. با خود صادق باشید.

۷ روحـیـه و رویـه منـاسب خـود را حـفظ كنید. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـریـن كـارهـا می باشد. اجازه ندهید خشم، نفرت و تلخكامی ریشه بدوانند.

۸ بی درنگ با فرد مقابله كنید ( اما با منطق و حساب شده ). با به تعویق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخیم تر میگردانید.

۹ رحم و شفقت جوانمردانه ای را از خود نشان دهید. اما برای مقابله با دیگران باید به نكات زیر نیز توجه كافی مبذول دارید:

مقابله شما در خلوت و خصوصی باشد نه در انظار عمومی.

تنها در مورد یك موضوع در آن واحد بحث و گفتگو كنید.

هنگامی كه نظر خود را بیان كردید دیگر آن را مرتبا تكرار نكنید.

تنها به رفتار فرد اشاره كنید نه خود فرد.

از طعنه زدن بپرهیزید.

از بكارگیری واژه های”همیشه” و “هیچ وقت” بپرهیزید.

انتقاد خود را در قالب پیشنهاد و یا پرسش مطرح سازید.

از آنكه با فرد مقابله كرده اید پوزش نخواهید.

تعریف و تمجید را فراموش نكنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر