موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

آخرین رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 20 بهمن 1400 ساعت 19:16

رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۷۸ـ...

رأی شماره ۲/۱۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض کاربردی با قابلیت...

رأی شماره ۲/۱۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ با موضوع: ابطال مواد...

رأی شماره۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب...

رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای...

رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به...

رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ...

رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای...

رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع...

رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی...

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل آموزش...

رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام...

رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام...

رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر