موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

شعر در نکوهش قضاوت

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان شعر در نکوهش قضاوت را مطالعه خواهید کرد.

نتیجه جستجو برای "

 در مورد قضاوت

" - تعداد نتایج:

136

- نمایش صفحه

1

از

10

صفحه

صÙحات اداÙÙ ÙتاÛج:

1378914021-banner1.gif

تبÙÛغات

اÙرÙز با ØµØ¯Ø§Û Ø´Ø§Ø¹Ø±

Ø¢Ùار ÙعاÙÛت ساÛت

تعداد شاعر: ۳۳,۰۴۶
تعداد دÙترشعر: ÛµÛ´,Û¹Û°Û³
تعداد شعر: ۵۲۶,۹۷۹
Ø®ÙاÙد٠اشعار: Û²ÛµÛ¹,Û³Û±Û±,ÛµÛ°Û´
Ùظر بازدÛدکÙÙدگاÙ: Û¹,Û±Û¸Û°,Û¹Û°Û· Ùظر

بÛشترÛÙ Ùخاطب

ÙرÙد شاعرا٠عضÙ

تÙÙد اعضا شعر ÙÙ

اÙتشار ÙÛÚÙ

ÙÙاÛØ´ اشعار Ø¯Ø§Ø±Ø§Û Ø§Ùتشار ÙÛÚÙ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر