موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

عکس نوشته دختر تخس و شیطون

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 25 اسفند 1399 ساعت 07:37

1371648411436903_large.jpg

دختر باید جوجو باشه ?

قدش متوسط باشه ??

ریزه میزه باشه که تو بغلت جا بشه ?

خوووول و دیووونه باشه جوری که بگی خدایا منو از دست این نجات بده.....?

لوس و حسود باشه?

کلی عکس بگیره?

لوس حرف بزنه?

گاز بگیره ?

دلش چیزای خوشمزه بخواد ? ? ?

هم شیطون هم خانوم باشه ?

دلش بخواد بره دور دور و خرید ???

پایه باشه ?

مخصوصا خنگ باشه و با خنگ بازیاش بخندونتت .. ?

b596_gh-love-n1223-4.gif

??? به سلامتی من ???

 ↹ منی که الان↹

↙دلم گرفته↘

✧ و کسی نیست✧

↿ بگه چه مرگته↾

 ⬇منی که دلخوشیم⬇

◥شده دنیای مـــــجازی◤

 ◣منی که خوشی◢

⬆بهم نیومده⬆

 ↶منی که از همه↷

↞رو دست خوردم↠

 ✌منی که مرحمه✌

?دله همه شدم ولی?

✨کسی مرحم دلم نشد✨

 ?منی که با هر

آهنگی زدم زیر گریه?

 ✊منی که بغضمو✊

??جلو همه قورت

??میدم که یه

?وقت گریه نکنم?

 ??منی که پیش همه

??از همه شادتر

↩دیده می شم↪

 ?سلامتیه منی که کسی دوسش نداره..

s80t_elmira580shm.jpg

?ببین عزیـــ*ـ*ـ*ــزم.... !?

?دختـــــــر پســـــــــر نداره

♡هردوشـــــــون♡

♥️با یه چیـــــــزی♥️

مـیـــشـــکــنن.... !؟

?پســــــــــر

اگه واسه یه ×دخــــتــــــر×گریه کنــــــه...

تا اخر عمـــــرش ا.ز.د.و.ا.ج نمیـکــنــــه...

?دختــــــــــر

اگه واسه یه ×پـــــســـــر×گریه کنــــــه...

یعنــــــی کم اورده و دیــــگــه توان هیچ چیزیو

نـــــــــداره...

?پسر با سیگـــsigarـــار خالی میشه...

?دختر با فشار دادن بالـbaleshtـشتش 

خالی میشه...

?پســـــــر غرورشو جلــــــوی پای دخترمیذاره 

و

?دختـــــــــر....

تمام دنـــــیـــــاشو!!...

?پســـــــــر تو "خــیــــــــابون"....

به فکر پرت کردن خودش جــــــلوی ماشینه....

?دختـــــــــر تو "حــمــــــــوم"....

به فکر زدن رگ دســـــتــشـــه....

?هر پســـ♡ـری با هر دختـــ♡ــری فرق داره...?

?¤ابجی گلم..¤?

?¤داداش عزیزم..¤?

?الکی نگو 

♥️عشقم

fcz7_roozi_ashpazonline_weblog_21368462768.jpg

⇩درد یعنــــــــــی ⇩

✔هَمــــــین✔

✖اَلــــــــــآن✖

⭕دِلــَــمــــــــ⭕

♧براشــــــ♣

♔خیلیــــ♚

♕تنگــــــ شده♛

♤اَمــــــــا♠

◇هیچــــ غَلَطیـــــ◆

♙نمیــــ ــ ــتونم♟

♔ بکنمـــــــ ♚'

jrzp_hammihan-20157840916501594771442224429.8348.jpg

تنهاﺎﯾـــــــﯽ☝️ ﯾﻌﻨـــــــــﯽ :

ﻫﻤـــﯿﺸــــﻪ ON✅ ﺑﺎﺷـــــﯽ ﻭ

ﻫــــﺮ ﮐــــﯽ ﺑﻬــﺖ ﭘﯿــﺎﻡ ?ﻣﯿــــﺪﻩ ﯾــﻪ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﻫـــﻢ

ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﻧـﻤـﻮﻧــﻪ ﻭﺍﺳـــــــﻪ ﺟــﻮﺍﺑــــــﺶ !?

ﯾﻌﻨـــــﯽ ﯾﻬـــﻮ ﺧﯿــﺮﻩ ﺷــﯽ? ﺑــﻪ ﯾﺠــــﺎ ﻭ ﺑــﺮﯼ

ﺗــﻮ ﻓـﮑـــﺮ !?

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻤﻪ 2 ﺗﺎ ﭼَﻤِﺪﻭﻥ? ﺟَﻤﻊ ﮐﻨﻦ ﻭ

ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ?ﻭﮔﻮﺷﯿﺖ? ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ !?

ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﺎ ?ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ?? ﺑﻪ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ!?

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ? ﺗﻮ ﻓﻘﻂ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ !?

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ? ﻭﻟﯽ ﮐَﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ

ﺁﺭﻭﻣﺖ ﮐﻨﻪ !?

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﯼ ✅ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ !❌ ﯾﻌﻨــﯽ زندگــى ?يك نواختــى داشتـه باشى!?

يعنـــى خودتو از يــاد بردِ باشـــى!???

يعنـــى هرجاكه ميرى خاطراتش ?جلو چشمت باشه! ?

يعنـــى بدونــــى كـــه كســــى ديگــــه 

نميتــــونه? جاشـــــو تــو قلبت بـگيره!??

يعنــى حســـرت قــــدم زدن 

هاى دو نـــفره با اون?

يعنـــى"دل نبنــد كـه تهــش تلخــه...!

z1x_ti-2.jpg

: پسرا دنياي عجيبي دارن! سلامتي قدم زدن هاي نصفه شبشون تو خيابون سلامتي اشك هايي كه فقط تو

تاريكي حقِ ريختن دارن.

سلامتي زانوهاشون كه هميشه بغلشون بودن... سلامتي لحظه ي خجالتشون وقتي ميخوان از بابا پول

بگيرن... سلامتي تنها موندناي چند روزشون تو خونه وقتي همه با همن... سلامتي لحظه هايي كه بغض تو

گلوشون داره ميتركه ولي نبايد بباره چون زشته واسه مرد... سلامتي غرورشون كه زياد زيرِ پا ميره ولي دم 

نميزنن.

سلامتي عمرشون كه با سيگار و قليون زودتر تمومش ميكنن... سلامتي دو سال دوريشون از همه تو سختي

و غربت.

سلامتي سگ دو زدناشون براي يه لقمه نونِ بي منّت. سلامتيشون كه نه تنها كسي نيست نازشونو بكشه بلكه

بايد نازِ معشوقشونم بكشن.

سلامتي همه مَردا نه نَرا... سلامتي همشون... سلامتی همتون......

1vqv__d8_a7_d8_a8_d9_88-_d8_b9_d8_b2_d8_b1_d8_a7_d8_a6_db_8c_d9_84.jpg

✘یَنــــی میــــشه✘✔هَمــــــین✔

✖اَلــــــــــآن✖√یِهـــــــویی√ 

◆اَلَــکی اَلَـــکی◆†عّزرایــــــیل† 

♥دِلِــــــــــــش♥✧هَـــــــوای✧ِ 

∅مَنُــــــو∅♨بُکُــــــــنه♨

m3r8_hammihan-201519118212677595211445207736.949.gif

بہﺳَﻼﻣَﺘـےِ ﺍﻭﻧﺎیے کِہ?

ﻫـــَﻢ ﺩِﻝ ﺩﺍﺭَﻥ ﻭ ﻫـــَﻢ ﻣَﻌﺮﻓَتــ ♥

ﺍﻣّـــــــﺎ ﮐﺴٓـےﺭﻭﻧــــَﺪﺍﺭَﻥ❌

 سَلامَــتے داداشیــایے کِہ

بِـخاطِر جیبـــ خالیشون کنار گذاشتہ شدن?

 سَلامـَــتـے دختـــر خانومایے کہ

بِخاطِـر پاکـ بودنشون کنار گذاشتہ شُدن?

 ?مَشتــــــــے?

ﻫـﯿٓـﭻ ﮐـَﺲ ﺑـے ﮐـَﺲ ﻧـﯿـٓﺴـﺖ✋

ﺍﻣـٰﺎ ﺩَﻣَِـﺶ ﮔـﺮٓﻡ ﺍﻭﻧـﯿٓـﮑـہ ﺑـﺎ ﻫـَﺮ ﮐـَﺲ ﻧـﯿـﺴـتـــــ?

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر