موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:45

-      اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ چهل و هفتم، نشر میزان، تهران، 1395.

-      آشوری، محمد؛ و همکاران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

-      اصلانی، حمیدرضا، حقوق فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات میزان، 1389.

-      انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1393.

-      انصاری، باقر، حقوق ارتباط‌ جمعی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت،1393.

-      انصاری، باقر، «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلامی تطبیقی و ایران»، مجله دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66، 1383.

-      باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی، جلوه‌ای نوین از بزهکاری، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهنامی، 1386.

-      بروجردی، مهدخت، حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی، تهران، انتشارات دادگستر، 1382.

-      بهمنی قاجار، محمدعلی، «دادرسی عادلانه بر پایه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 239، 1386.

-      پور قهرمانی، بابک؛ و علی صابرنژاد، حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1394.

-      حبیب‌زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات مقدمه‌ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)، جلد اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1390.

-      خلخالی، سیدفرید، آزادی و نظم عمومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

-      رحمدل، منصور، «حق انسان بر حریم خصوصی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 70، شماره 10، 1384.

-      شاه‌قلی، احمدرضا، «اخلاق رسانه و حریم خصوصی: رویکردی اسلامی»، فصلنامه‌ رسانه، شماره 80، 1388.

-      صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، جلد اول، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران،1389.

-      طه، فریده؛ و لیلا اشراقی، دادرسی عادلانه، تهران، انتشارات میزان، 1386.

-      عالی‌پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه‌ای)، تهران، انتشارات خرسندی، 1390.

-      عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1374.

-      کوشکی، غلام‌حسین، «حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 58، 1386.

-      گرجی ارزندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، 1388.

-      گرجی ارزندریانی، علی‌اکبر، حقوقی‌سازی سیاست تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی، تهران، انتشارات خرسندی، 1395.

-      م نیس بام، هلن، «حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات»، ترجمه‌ عباس ایمانی، مجله پژوهش‌ها، شماره 2، 1381.

-      محسنی، فرید؛ و فریدون قاسم‌زاده، «حریم شخصی در فضای مجازی با تکیه بر حقوق ایران»، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، شماره 34، 1385.

-      محسنی، فرید، حریم خصوصی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1394.

-      معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1386.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر