موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

در باب طبیعت انسان pdf

در باب طبیعت انسان pdf

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 08 فروردین 1401 ساعت 10:25

گوبینو در کتاب خود با عنوان نژادهاى بشرى،انسان را شرور جانورى تمام عیار نامیده است.مردم خیلى از این عبارت بدشان مى آید،چون احساس مى کنند کوچکشان مى کند؛اما حق با اوست،زیرا انسان تنها جانورى است که بى دلیل درد به جان دیگران مى اندازد.دیگر حیوانات هرگز جز براى فرونشاندن گرسنگى خود،یا در بحبوحه ى نبرد،چنین نمى کنند.اگر در مورد پلنگ بگویند

... دیدن ادامه » که بیش ا آنچه مى خورد شکار مى کند،پلنگ شکارش را فقط به هدف خوردن خفه مى کند؛و اگر نتواند آن را بخورد،تنها توضیح اىن است که،به قول فرانسوى ها،چشمانش از شکمش بزرگ ترند.(16)

عشق به آزار دادن و گول زدن،که به قدر کافى معمول است،از همین سرمنشأ مى آید.مثلا وقتى شخصى ناراحتى خود را از مزاحمت دیگران ابراز کرده باشد،همواره افرادى هستند که به همان سبب او را آزار دهند:شرور جانورى تمام عیار! این امر چنان قطعى است که شخص باید مراقب باشد ناراحتى خود را از شرارت هاى کوچک ابراز نکند.از سوى دیگر هم باید مراقب باشد که لذت خود از چیزهاى کوچک را ابراز نکند،چون اگر چنین کند دیگران مانند زندان بانانى عمل مى کنند که تا مى بینند زندانى شان زحمت زیادى کشیده و یک عنکبوت را اهلى کرده و از دیدن آن لذت مى برد،بلافاصله آن را زیر پا له مى کنند:شرور جانورى تمام عیار!(17)

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر