دیه کتک زدن زن چقدر است

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:45

۱ پرسش

: مقدار دیه زدن در صورت و بدن به تفصیل چقدر است؟

پاسخ: دیه سرخی در صورت یک و نیم دینار طلا است و در بدن نصف آن (۰/۷۵ دینار) می باشد.
و دیه سبز شدن در صورت سه دینار طلا است و در بدن نصف آن (۱/۵ دینار) می باشد.
و دیه سیاهی در صورت ۶ دینار طلا است و در بدن نصف آن (۳ دینار) می باشد.
و هر دینار طلا تقریبا معادل (۳/۵ گرم) طلا می باشد و غیر طلا بنا بر احتیاط واجب مجزی نیست و می توانند برای دریافت قیمت آن مصالحه کنند.

۲ پرسش

: منظور از طلا در دیات طلای عیار ۱۸ یا ۲۱ می باشد؟

پاسخ: منظور طلای عیار ۲۱ می باشد.

۳ پرسش

: آیا به دیه خمس و یا زکات تعلق می گیرد؟

پاسخ: به دیه خمس و زکات تعلق نمی گیرد.

۴ پرسش

: هرگاه مجموع صدمات وارده بدنی به زن موجب شود دیات متعلقه بیشتر از ثلث دیه کامل مرد باشد آیا زن برای جلوگیری از تنصیف دیات متعلقه می تواند نسبت به بعضی از صدمه یا صدمات ودیات متعلقه اعلام گذشت نموده و بقیه را مطالبه نماید؟

پاسخ: اگر جنایتی که موجب صدمات وارد شده یکی باشد دیه آن صدمات علی کل حال تنصیف می شود وگذشت از بعضی تأثیری در زیان مقدار دیه ندارد، واگر جنایت متعدد باشد دیات ثابته در این صورت تنصیف نمی شود.

۵ پرسش

: چنانچه فرد محکوم به پرداخت دیه ، فوت کند و ورثه او قادر به پرداخت دیه مذکور نباشند ، آیا می توان آن را از بیت المال پرداخت نمود ؟

پاسخ: در بعضی از موارد اینچنین است مانند دیه قتل شبیه به عمد که با مرگ قاتل و نداشتن ترکه بمقدار کافی از نزدیکانش (الاقرب فالاقرب) استیفاء می شود و چنانچه ممکن نباشد از بیت المال اداء می گردد و همچنین در دیه قتل خطأ محض که با عجز عاقله و عدم کفایت ترکه قاتل، دیه از بیت المال اداء می شود .

۶ پرسش

: اگر فردی کشته شود و پزشک قانونی برای کشف حقایق کالبد شکافی کنند دیه لازم است یا خیر ؟ و مصرف آن چیست ؟

پاسخ: دیه بر کسی که مباشرت قطع کرده واجب است · و باید در راه خود میت مصرف شود ·

۷ پرسش

: فردی زن خود را به شدت کتک زده و دیه لازم شده است ولی قدرت پرداخت ندارد چه کند ؟

پاسخ: اگر زن او را نبخشد باید هر وقت متمکن بود بپردازد ·

۸ پرسش

: دیه سقط جنین بر مادر واجب است یا بر پزشک معالج که آن عمل را انجام می دهد ؟

پاسخ: دیه بر پزشک واجب است و پدر و مادر که وارث هستند می توانند ببخشند.

۹ پرسش

: تنبیه دانش آموزان از لحاظ شرعی جایز است یا خیر ؟

و اگر قرمز شود دیه دارد؟

پاسخ: اگر منع آنها از کاری که نباید انجام بگیرد بدون تنبیه بدنی ممکن نباشد زدن به آرامی (بدون اینکه کبود یا قرمز شود) و بمقدار سه ضربه نه بیشتر با اجازه ولی آنها جایز است و اگر بدن آنها قرمز یا کبود شود گناه کرده و دیه واجب است .

۱۰ پرسش

: اگر کسی عمدا یا سهوا به پای فردی چاقو بزند چه حکمی دارد ؟

پاسخ: حرام است و دیه دارد و گاهی هم حکم قصاص·

برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر


  • آخرین مطالب
  • گوناگون